Tips og triks til hvordan skaffe relevant mentor

Jeg vil i dette blogginnlegget ta for meg hvordan man kan skaffe seg en relevant mentor eller i det store og hele skaffe seg et godt nettverk. Som student kan veien videre etter endt studie gi store forskjeller ut ifra hvilke nettverk du har klart å opparbeide deg på veien.  

START NETWORKING 

I forkant av dette innlegget tok jeg internettkurset «First Round» laget av Paul Pesek. Kurset handler om hvordan man kan skaffe seg relevante mentorer, hovedsakelig gjennom LinkedIn. LinkedIn er også det første jeg tenker på når jeg hører ordet nettverk, kanskje ikke så merkelig da vi de siste månedene har hørt alle våre forelesere nevne plattformen utallige ganger. Jeg var en av de som før dette semesteret hadde en glemt profil, uten verken kontakter eller informasjon om meg selv. Nå, etter bare noen måneder på plattformen har jeg knyttet kontakt med både forelesere, klassekamerater og andre spennende mennesker. 

Frisk Round

FIRST ROUND – 8 MODULER. 

Hvordan bli ekspert på å skaffe seg en relevant mentor? Dette tar kurset First Round for seg gjennom sine 8 moduler. 

1. Din profesjonelle identitet 

I første modul får man informasjon om hvorfor det å skaffe et nettverk er viktig.  Videoen viser til hvordan man som student skaffer seg verdifull kompetanse og individuell profesjonalitet. Det er også viktig å bemerke seg at selv om man er ferdig med utdanning, ikke er ferdig utlært. Paul Pesek trekker frem 5 kvaliteter studenter burde ha når man søker veiledning fra en mentor. 

Empati: Det er viktig at studenten klarer å se veilederen sine synspunkter og mål med empati og åpenhet.

Nysgjerrighet: Studenten må vise interesse og være nysgjerrig for å høre om mentorens erfaringer. 

Takknemlig: Som mentor velger man å gi av sin tid og kunnskap, det er viktig at studenten setter pris på dette og viser takknemlighet. 

Relevans: Hvorfor er samtalen med mentor viktig for deg som student? Forklar dette til mentoren slik h*n får en forståelse av relevansen dette gir deg. 

Respekt: Det å behandle mennesker med respekt er ganske selvklart for de alle fleste, dette gjelder også ovenfor mentoren sin.  

2. Hvordan finne en mentor via LinkedIn

I modul 2 tar kurset for seg fire forskjellige måter man kan lete etter nye kontakter på LinkedIn. LinkedIn gjør det mulig å kategorisere søket ut ifra ulike bransjer. 

Perfect overlap – oppsøke mentorer som har samme egenskaper som deg selv. Dette er mentorer som du identifiserer deg med. Det kan for eksempel være noen som har gått samme studieretning som deg selv. 

Great overlap – Ikke veldig ulikt perfekt overlap, forskjellen er at dette kan være en person som har gått samme skole som deg, men ikke helt samme studieretning. 

Similarities – Dette kan være personer som kanskje arbeider i et selskap du ønsker å bli ansatt i. Eller jobber innenfor noe du syntes er interessant. 

Someone interesting – Kontaktene du søker etter på LinkedIn trenger ikke å være noen du har samme egenskaper som. Det kan enkelt og greit være personer du finner interessant. 

3. Hvordan ta kontakt via LinkedIn

I denne modulen blir det illustrert forskjellen mellom å kontakte noen via mail og LinkedIn. Når man skal kontakt noen kommer formålet og forespørselen an på hvilken plattform man burde velge. Paul forklarte at forskjellen på disse to var at mail oppfattes som mer personlig, hvor det er større sjans å få svar. LinkedIn oppfattes som en raskere måte å kommunisere på.

4. Koordinering av samtaler

Hvordan kan man koordinere samtaler på en effektiv måte? Jo, si mest mulig på minst mulig tid/ord. Det er viktig å ordlegge seg på riktig måte, slik det både blir konkret og riktig. 

5. Navigasjon

Hvordan navigere en telefonsamtale slik den blir best mulig? Det er viktig at man gjennom en telefonsamtale med mentor innehar de 5 egenskapene som er presentert i første modul. 

6.Opptre profesjonelt

Det er viktig at man i telefonsamtal med mentor opptrer profesjonelt. En god start er viktig, her presenterer man seg selv. Still spørsmål, skrive ned spørsmål man lurer på i forkant. Ikke snakk for lenge, ordlegg deg godt og konkret og vær en god lytter. Sist, men ikke minst: avslutt samtalen på en skikkelig måte. 

7. Research

Vær forberedt før du kontakter mentor. Paul legger frem tre ulike kategorier av spørsmål man burde tenke over. 

The main question – Mentoren eller bedriften sin historie med utfordringer. Hvorfor er valgene som er tatt, faktisk tatt? 

The secound question – Hva gjør mentoren / bedriften h*n jobber i per dags dato? The third question – Hvilke råd har mentor å gi videre? Er det noe spesielt innenfor bransjen som er lurt å vite før man velger den karriereveien?

8. Bygge relasjon 

Etter samtalen er det viktig at du takker mentoren for innsikten h*n gitt deg. Paul mener den beste måten å gjøre dette på er gjennom Mail. Ved å sende mentoren en mail i etterkant av samtalen kan man øke inntrykket h*n sitter igjen av deg, som kan være positivt i fremtiden. 

OPPSUMMERING:

Et interessant kurs hvor jeg mener jeg sitter igjen med god innsikt på hvordan jeg kan gå frem til en mentor. Det et tema jeg ikke før har tenkt mye over, så dette var lærerikt. Jeg har per i dag ingen mentor karrieremessig. Men mentorer i livet har jeg hatt mange av, og fortsatt har. Kurset har gitt meg en god push til å steppe ut av komfortsonen å ta kontakt med personer jeg finner interessant. 

Kilder: 

https://first-round.teachable.com/p/joinfirstround

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *