Er Influencer Marketing lønnsomt?

Da er også Cecilie Staude sin modul sosial kommunikasjon gjennom et bærekraftperspektiv gjennomført, og vi har nå hoppert videre til E-varehandel med Karl Philip Lund i spissen. Dette er en modul jeg har gledet meg til da vi blant annet skal lære oss å sette opp en egen nettbutikk. Dette skal vi gjøre gjennom å planlegge, utvikle og lansere nettbutikk i grupper. 

INFLUENCER MARKETING 

Jeg vil i dette innlegget ta for meg markedsføring gjennom influensere, og hva dette innebærer. Influencer Marketing er noe mange bedrifter i dag bruker, det er en strategi der bedrifter bruker influensere til å markedsføre sin virksomhet, produkt eller tjenester.

Influencer Marketing – er en markedsføringskanal hvor man som merkevare benytter seg av mennesker med stor påvirkningskraft i digitale kanaler.

unitedinfluencers.no

PÅVIRKERE

Begrepet influenser kommer fra engelsk og betyr «påvirker», det blir brukt om personer som tjener penger på å markedsføre en virksomhet, tjeneste eller produkt gjennom sine sosiale kanaler. Dette er mennesker som har en stor følgerbase, og dermed når ut til et stort publikum. Det er flere kategorier innenfor influensere, dette etter hvor mange de klarer å nå ut til. Prisen bedrifter må betale til influensene kommer også der etter. Når en bedrift skal velge hvilke influenser de ønsker å inngå et samarbeid med er det mange faktorer som er viktig å ta i betraktning. Det er viktig for bedriften å vite noe om influenserens verdier og hva personen assosieres med. Hvor mange følgere og hvor mange av følgerne som er i den utvalgte målgruppen er også essensielt å vite noe om. Valget om hvilken influenser en bedrift ønsker å inngå et samarbeid med er ekstremt viktig. For bedrifter som velger å inngå et samarbeidet med viktig influensere gir dette muligheten til å drive målrettet markedsføring mot en valgt målgruppe. Det er viktig for bedriften å velge en influenser som inspirerer sine følgere i form av at de blir påvirket til å gjennomføre en handling. Alt innenfor influenser marketing koker ned til om om bedriften klarer å velge riktig profil eller ikke.

unsplash.com

5 STEG

Om en bedrift vurderer å endre strategi til Influencer Marketing er det særlig 5 punkter som er viktig i prosessen. 

RESEARCH, hvilken plattform passer best for bedriften å satse på? Hvilken bransje bedriften opererer innenfor har en betydning for hvilke plattformer man burde satse på. En bedrift som selges kosmetikk vil for eksempel ha større muligheter for å lykkes ved å inngå samarbeid med influensere som opererer på Instagram. Bedrifter må også gjennomgå grundig research av ulike profiler ut i fra hvilke mål og budskap de ønsker skal formidles.

BUDSJETT, det er viktig å ha et budsjett som tar med både planlegging, utførelse og gjennomgåelse. Når man inngår samarbeid med ulike influensere krever dette en tett oppfølgning. En bedrift som kjøper markedsføringsplass hos en influenser er avhengig av at innholdet blir bra. Det er derfor viktig å ta hensyn til all tiden man bruker til dette i budsjettet.

MÅL, det er lett for bedrifter å tenke for stort i starten når de inngår samarbeid med en influenser. Målene til ulike bedrifter er ofte å øke merkekjennskap eller øke salget betraktelig. Her er det lurt å snevre målet inn, som for eksempel å utvide målgruppen til en viss aldersgruppe.

BUDSKAP, selv om det er influenserne som ofte står for å lage innholdet er det viktig at bedriften er tydelig på hva de ønsker å formidle ut. For at influenseren skal holde seg relevant er det viktig at bedriften som kjøper markedsføringsplass briefer dette tydelig. Er bedriften utydelig, vil dette påvirke hele markedsføringen.

KONTAKT, jeg har tidligere i innlegget nevnt hvor viktig det er for en bedrift å velge riktig influenser til å promotere bedriftens gitte produkt. Bedriften bør velge influensere som publiserer innhold som er relevant for produktene/tjenestene bedriften ønsker å selge. En bedrift som selger treningsklær burde for eksempel knytte samarbeid med en fitness-influenser. Det er også viktig at man ser på følgerbasen til influenseren kontra engasjementet influenseren oppnår på sitt publiserte innhold. Og sist men ikke minst, har influenseren troverdighet blant sine følgere?

MEN ALLER FØRST….

Bedrifter som ønsker å benytte seg av markedsføringsstrategien Influencer Marketing starte med å sette tydelige mål og KPIer, dette er essensielt i planleggingen før influenseren produserer innholdet til kampanjen, dette fordi alt blir bygget ut ifra hva hver enkelt bedrift ønsker å oppnå. 

OPPSUMMERING

De siste årene har Influencer Marketing eksplodert, og både bedrifter og influensere tjener seg ekstremt gode penger på denne markedsføringsstrategien. En vinn-vinn-situasjon. En langsiktig strategi og godt samarbeid mellom de to aktørene vil gi både lønnsomhet og gode resultater for bedrifter som velger denne strategien.  Det har aldri vært enklere, billigere eller mer effektivt å benytte seg av influensere til markedsføring som det er idag. Min personlige mening er at dette er en strategi som uten tvil har kommet for å bli. Jeg tror den største forskjellene i årene som kommer er hvilken plattform som er mest populær å bruke. Influensere har kommet for å bli, spørsmålet er bare på hvilken plattform. Det er heller ingen tvil om at Influencer Marketing er lønnsomt både for bedrifter og påvirkere. 

Kilder:

https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/influencer

unitedinfluencers.no/hva-er-influencer-marketing/

unitedinfluencers.no/2019/05/21/6-viktige-verktoy-for-a-male-influencer-marketing/

mediaperformance.no/blogg-influencer-markedsforing/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *