Toogoodtogo på sosiale medier.

Som bedrift er man helt avhengig av å nå ut til forbrukere. Konkurransen innenfor enhver bransje er tøff, og for å oppnå høyest mulig markedsandel er det viktig at man lager godt og engasjerende innhold til sine sosiale medier. Men hvordan og hva er godt innhold? Jeg vil i dette innlegget ta dere gjennom hvordan Toogoodtogo kan bruke «skrivetrakten» til å skape innhold i sine kanaler. 

Skrivetrakten er et verktøy som viser hvordan man kan skape et engasjerende og godt innhold til sosiale medier. Man må gjennom fire forskjellige bolker som alle må oppfylles for å få et fullverdig innhold. Det handler om hvordan man kan bygge opp en historie, og sørge for at det som er viktig for forbrukeren kommer tydelig frem. Man må kommunisere på en måte som gjør at innholdet blir lagt merke til. Oppnår ikke man engasjement blant forbrukerne sine, har innholdet null effekt.  

Jeg vil nå ta for meg et innlegg Toogoodtogo har publisert på sin instagramprofil, og gå gjennom de fire bolkene for å se om disse et oppfylt.  

Allmenn: Er innholdet av allmenn interesse for målgruppen til Toogoodtogo? At dette innlegget til Toogoodtogo skaper en interesse for målgruppen sin er jeg i ingen tvil om. De deler opplysende tips om hvordan utnytte ressursene og produktene man allerede har. 

Opplysende: Gjør innholdet at målgruppen oppnår noe form for verdi? Jeg vil absolutt si at dette innlegget skaper verdi og er opplysende. Målgruppen får tilgang på informasjon som er viktig for bedriften – nemlig hvordan man kan sløse mindre med mat. 

Selgende: Selger innlegget? Utløser det en handling? Innlegget er ikke direkte selgende, men de selgere inn sitt hoved motto som er å forminske matsvinn. De klarer med dette innlegget å selge inn belysende informasjon om hvordan den enkelte mann i gaten kan bidra i kampen mot matsvinn. De selger også tydelig inn at de er en bedrift som kjemper for miljøet. 

Utløsende: Utløser innlegget til en ønsket atferd? Toogoodtogo skaper nok ikke direkte profitt på dette innlegget, men det er nok heller ikke dette deres formål var. De skaper derimot engasjement for å kaste mindre mat. Dette var nok deres formål med innlegget, som gjør at de nådde målet de trolig hadde satt seg. 

Oppsummering: I henhold til innlegget jeg nå har tatt for meg, vil jeg konkludere med at Toogoodtogo helt klart har oppnådd å skape engasjement med sitt innlegg. Som nevnt er ikke innlegget direkte selgende i form for prositt, men de får tydelig frem sitt mål. De er både en allmenn interesse, opplysende, selgende og utløsende. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *