Matsvinn – en lang vei å gå

FN´s bærekraftsmål består av 17 ulike mål, hvor alle de 17 målene til sammen har 169 delmål. FN´s bærekraftsmål er som en felles plan på verdensbasis hvor man sammen skal bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. I Norge er mange av målene allerede oppfylt, men vi har også her hjemme en lang vei og gå på mange punkt som for eksempel matsvinn og redusere utslipp. Man kan si at bærekraftig utvikling er basert på solidaritet med kommende generasjoner, vi har en jordklode og mange ressurser er begrenset. FN´s definerer bærekraftig utvikling på følgende måte:

«utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov»  

Toogoodtogo – bærekraftsmål. 

Toogoodtogo er en bedrift som i bunn og grunn baserer hele sitt konsept på bærekraft. Målet deres er å inspirere allmennheten til å engasjere seg i kampen mot matsvinn. For å oppnå dette arbeider og samarbeider de både med andre bedrifter og husholdninger samt innenfor politikk og utdanning. Jeg har allerede lagt frem definisjonen på hva bærekraftig utvikling er, men det må også ligge en sammensetning av tre ulike dimensjoner til for at utviklingen skal være bærekraftig. Verdenssamfunnet må nemlig jobbe innenfor tre område: miljø og klima, økonomi og sosiale forhold. Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig eller ikke.  

Hva gjør TooGoodtogo for å nå relevante bærekraftsmål?

Toogoodtogo er som nevnt en bedrift som jobber for å redusere matsvinn på verdensbasis. Man kan gjennom deres nettside lese hvordan de aktivt jobber med å nå dette målet. Når bærekraftsmålene ble vedtatt i 2015, ble det på verdensbasis en større forståelse for at økonomi, ulikhet og miljø påvirker hverandre i mye større grad enn man tidligere hadde trodd.  Men hva gjør selskap og bedrifter for å nå disse bærekraftsmålene? Jeg vil nå ta for meg noen av bærekraftsmålene jeg anser som mest relevant for Toogoodtogo

Bærekraftsmål nummer 12 «ansvarlig forbruk og produksjon»

Det tolvte bærekraftsmålet som ble vedtatt handler om å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre – dette med å gjør mer med mindre ressurser. Et godt eksempel på dette er at per idag blir en tredjedel av maten som blir produsert kastet i søpla. Ett av delmålene er å halvere matsvinnet i produksjonsleddet og forbruksleddet. Innen 2030 skal matsvinnet per innbygger på verdensbasis halveres. Regjeringen har også skrevet under på en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 % innen 2030. Bare i Norge kaster en gjennomsnittlig forbruker 42 kg mat hvert år, det er både skammelig og sløsing med ressurser og ikke minst miljøet. Dette er Toogoodtogo en stor forkjemper for, da det i bunn og grunn er dette bedriften jobber for å oppnå. Hele deres idé går ut på å redde mat fra å havne i søpla. På deres Instagram profil kommer det stadig opp tips til matretter man kan lage for å redde halvgammel, men fult spiselig mat fra å havne i søpla. De har en urolig lærerik plattform, for både triks til hvordan man kan forlenge holdbarheten på matvarer til belærende poster om klimautfordringene som oppstår. Å ha bedrifter som Toogoogtogo for å oppnå dette målet er helt avgjørende. 

Bærekraftsmål nummer 13 «stoppe klimaendringene» 

Og stoppe klimaendringene har blitt til det vanligste målet å prioritere i norske selskaper, dette ikke uten grunn. For å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem, må det handles umiddelbart. Det er helt klart at Toogoodtogo jobber for å stoppe klimaendringene da det er hele 8 % av klimagassutslippene som kommer fra matavfall. Jeg vil si Toogoodtogo uten tvil jobber for å stoppe klimaendringene ved å kontinuerlig jobbe mot mindre matsvinn.

Det er rett og slett for mye mat som er TooGoodToGo.

Kilder:

https://toogoodtogo.no/no/movement/politics

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avtale-om-a-redusere-matsvinn/id2558931/

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon

https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *