Sosial kommunikasjon, fra et bærekraftperspektiv

Eksamen i første bolk i digital markedsføring er levert og vi har kommet godt i gang med neste del. Denne delen handler om sosial kommunikasjon, sett fra et bærekraftperspektiv. Foreleser i denne bolken er Cecilie Staude. Blogginnleggene vil være noe mer casebasert enn de tidligere innleggene jeg har skrevet, og de kommer i all hovedsak til å handle om ulike aspekter ved TooGoodToGo. TooGoodToGo er bedriften jeg med 4 andre studenter har valgt å skrive eksamensoppgaven vår om.

Toogoodtogo – Redd mat, spar planeten. 

TooGoodToGo drømmer om en verden uten matsvinn, og det er akkurat dette deres bedrift jobber kontinuerlig med for å oppnå. Gjennom deres egen app kan man bidra med å redde mat hos mange ulike butikker, restauranter, caféer og andre utsalgssteder for mat til en god pris. På appen får man opp en oversikt over hvilke utsalgssteder i ditt nærområde som tilbyr forundringspakker med matvarer man kan kjøpe. Disse matvarene kan man kjøpe for en god pris. Det er helt fine produkter som ellers hadde gått rett i søpla. Så langt har 4,5 millioner måltider blitt reddet i Norge. Det er ikke uten grunn at de har startet dette prosjektet, det viser seg at 1/3 av all mat kastet, dette har en ekstremt stor innvirkning på planten vår da 8% av klimagassutslippene kommer fra matavfall. 

Forbrukeratferd

Hva er forbrukeratferd og hvorfor er det viktig å ha kunnskap om det?Forbrukeratferd handler om forbrukernes tanker og handlinger når de søker, vurderer, kjøper og bruker produkter, og jo mer vi vet om forbrukernes adferd med hensyn til kjøp og bruk av varer og tjenester, desto enklere er det å tilfredsstille deres behov og ønsker. Hva er det som får hver enkelt kunde til å kjøpe et bestemt produkt?  Ifølge SNL er forbrukeratferd «et fagområde som gjør bruk av psykologiske, sosialpsykologiske og sosiologiske forståelsesperspektiver for å gi et best mulig grunnlag for beslutninger i markedsføringen» 

Kunnskap om forbrukeratferd gjør ikke bare at du klarer å se ting fra kundene sitt syn, kunnskapen gir deg også en fordel i at du vet hvordan du kan handle for å «manipulerer» kunden. Hver enkelt kunde tar selvklart sine egne beslutninger, men det er mange forhold som kan påvirke beslutningen om kunden går til innkjøp av produktet eller ikke. Det er mange forhold som kan påvirke kunden, alt fra tid til personlige holdninger. Dette gjør at man for eksempel kan tilby produkter og tjenester til riktig tid. Forbrukeratferd er en prosess, sluttkjøpet er bare en del av prosessen. 

www.pexels.com

Kundereisen til TooGoodToGo

Hvordan opplever kundene møtet med TooGoodToGo? Og kartlegge kundereisen gjør at man får en forståelse av kundenes opplevelse, det øker også sjansen for å lykkes. Dette forbi man skjønner hva kundene trenge til hvilken tid. Definisjonen på kundereise er ifølge artikkelen på tur digital «prosessen noen går gjennom på veien til å bli den kunde». Det handler om å sette seg inn i hva kundene til TooGoodToGo tenker og ønsker. Denne reisen kan deles inn i tre ulike faser

1. Oppmerksomhet – Det første kundereisen starter med er oppmerksomhet. Dette er før-kjøps-fasen som starter med at kunden blir oppmerksom på et problem eller ønske. I denne fasen ønsker man å finne ut av hva ønske kunden har og i hvor stor grad kunden ønsker å dekke dette ønsket. Et problem som kan oppstå i forhold til kundene til TooGoodToGo er ønsket på noe godt å spise, eller dekke «problemet» at man er sulten. 

2. Vurdering – I andre del av kundereisen har kunden funnet ut av hvilke behov som må løses, og er klar for å evaluere de forskjellige løsningene. Man vil i denne fasen forsøke å finne ut hvordan kunden veier løsningene opp mot hverandre, og hvilke løsninger kunden faktisk kommer til å utforske. Til slutt, hvordan velger kunden akkurat hvilke løsninger som er den rette for kunden til å løse sitt behov? Hva skal til for at kunden velger å gå til innkjøp av mat gjennom TooGoodToGo? Og at TooGoodToGo i det hele tatt er med i tankeprosessen over å bli valgt? 

3. Selge – Løsningen er i siste del av kundereisen. Kunden ønsker å finne en løsning til behovet. Kunden bestemmer seg for løsningen på problemet eller ønsket som prosessen startet med, og går kanskje til innkjøp av løsningen. Kunden vet her at løsningen på problemet er å kjøpe mat, og har bestemt seg for TooGoodToGo, men dette gjør det ikke gitt at kunden går til innkjøp.

-Henriette Riksheim

Kilder

https://toogoodtogo.no/no

https://snl.no/forbrukeratferd_-_markedsføring

tur.digital/turtips/a-kartlegge-kundereisen-hjelper-deg-med-a-lykkes/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *