Vi lever i en filterboble

Nye uke, nye blogginnlegg. I dette innlegget skal jeg skrive om fenomenene filterbobler og ekkokamre. Jeg vil forklare hva disse fenomenene er, hvordan de oppstår samt hvilke konsekvenser de kan føre med seg. 

Anbefalingsalgoritmer sparer oss for mye tid når det kommer til for eksempel valg av film på streamingtjenester som Netflix. Det er et system som klarer å koble hva du har sett før med andre filmer og serier som ligner. Disse personaliserte algoritmene skaper en effekt som kalles filterbobler og ekkokamre.

Hva er filterbobler og ekkokammer? 

Og hvordan oppstår fenomenene?

Filterbobler

Filterbobler handler ikke så veldig overraskende om, filtrering. Ifølge professor Arne, er det en systematisk og individuell avgrensning av informasjon og opplevelser på internett. Begrepet ble introdusert av forfatter og internettaktivisten Eli Pariser i boken «the filter bubble» i 2011. Internett er en stor del av hverdagen til de aller fleste av oss, og avanserte algoritmer gjør det mulig å skreddersy søkene til hver enkelt person. Det er rett og slett filtrering av informasjon som siles ut. Internett viser oss det de mener vi ønsker å se, men dette er ifølge Pariser ikke nødvendigvis det vi trenger å se.

Filterbobler oppstår når en algoritme på en nettside sorterer informasjonen en bruker søker etter, basert på informasjon om brukeren. Algoritmene bruker de digitale sporene vi etterlater oss på digitale plattformer. Algoritmene systematiseres etter hva som sannsynligvis passer for den enkelte. Som et resultat av dette vil vi som brukere i stadig økende grad få bekreftet våre egne synspunkter, mens vi samtidig blir utestengt fra informasjon som ikke stemmer med våre egne oppfatninger. Man får se og lese det internett tror vi ønsker. 

pexels.com

Utfordringer: 

Problemet er når du ikke vet at dette skjer. Du tror du har oversikt over et helt felt, men i realiteten har du egentlig bare oversikt over det som er innenfor din filterboble. Dette er et stort problem når det skjer med for eksempel nyheter. Da vil man gå glipp av noe av det som er nyhetenes intensjon, nemlig å nå frem med mye informasjon til alle. Og ikke minst lik informasjon til alle. Enkelte nyheter bør absolutt ikke bli filtrert bort ut i fra hva internett tror du vil lese. Nyhetene bør forbli som de er, alle bør forholde seg til nyhetene som finnes, ikke bare de som bekrefter det du allerede mente i utgangspunktet. Problemet med filterbobler er at vi ikke bestemmer hvilke eller hva informasjon vi vil ha, ei heller vet vi hvilke informasjon som har blitt filtrert bort.

Ekkokammer

Som navnet tilsier handler fenomenet ekkokammer om en form for ekko. Begrepet blir brukt om en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger deles og forsterkes gjennom ekko. Det blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon innenfor en avgrenset gruppe. 

Filterbobler er en måte å skape ekkokamre på, ved at filterboblene filtrerer ut innhold og meninger vi er uenige i. Det handler om selve situasjonen brukeren befinner seg i, etter at filterboblene er tilpasset.

Enkelt forklart er det som et rom (gjerne digitalt) som bekrefter at det du mente i utgangspunktet er riktig. Grunnen til at dette skjer er fordi kun den filtrerte informasjonen kommer inn. Informasjonen blir repetert som et ekko, og holdningene og det du i utgangspunktet mente var riktig blir forsterket. Det som skjer er at den enkelte brukeren blir vernet om informasjon som ikke er i samsvar med meninger og holdninger man har. En slik tilpasning påvirker alle valgene vi forbrukere tar og gjør. Dette både positivt og negativt. 

pexels.com

Utfordringer

Problemet og utfordringen ved ekkokammer er at de bare vil gi deg de samme verdiene, de samme politiske standpunktene eller de samme innsiktene i et spørsmål igjen og igjen som om de var sannheter. Hvis man er med i et slikt ekkokammer, så vil man også tro at verden er slik. Man tenker at dette er alle enige om. 

Hvilke konsekvenser har filterbobler og ekkokamre for samfunnet?

Konsekvensene av filterbobler og ekkokamre kan være fatale. Eli Pariser hevder at det finnes farlige og utilsiktede konsekvenser av at vi blir fanget i en filterboble. Ved å utelukkende mota informasjon som bekrefter det man allerede «vet», eller aldri møte motforestillinger til sine egne tanker og argumenter, kan gjør at man miste evnen til å utvikle nye innsikter og holdninger. Dette fikk meg inn på en skremmende tanke. Jeg så i går episoden «hatet» i dokumentarserien, Norge bak fasaden. I episoden får man innblikk i mange skremmende digitale grupper, hvor hvite, sinte menn hyller høyreekstreme massemordere. Disse digitale gruppene er overfylt av hat mot enkelte grupper i samfunnet. De som er medlem i disse ekkokamrene blir daglig proppet full av hatefulle ytringer. Personer som oppfordrer til terroraksjoner og drap. De deler å skryter over groteske hendelser som grov vold og drap.

Hva skjer når dette er den eneste informasjonen de til slutt får «tilgang» på? De får ingen kritiske spørsmål som gjør at de må reflektere over egne tanker og holdninger. Det er en gruppe mennesker som øser hverandre opp med et forvrengt syn på virkeligheten, hvor de ytrer sine sinnsyke meninger. Det kan skape fatale situasjoner. Filterbobler og ekkokamre kan være veldig negativt ved at de hindrer et realistisk bilde. Forbrukeren vil få begrenset ny innsikt av ulike perspektiver, meninger og verdier. Problemet er at man blir isolert og mister muligheten til å fatte riktig slutninger om ulike saker.

pexels.com

Konklusjon

Mine tanker

Anbefalingsalgoritmer har helt klart sine fordeler. Det gjør det enklere for hver enkelt av oss og for eksempel finne en film på streamingssider eller shoppe på nett. Men ulempene med filterbobler og ekkokamre kan være fatale.

Jeg vil understreke at jeg ikke bare mener filterbobler og ekkokamre er negativt. Innenfor flere områder som for eksempel digital markedsføring, er jeg sikker på at de store bedriftene kan dra stor nytte av disse fenonemene. Jeg mener bare at det er viktig å se på hva konsekvensene kan være. Jeg er enig med Pariser at det finnes farlige konsekvenser av at vi blir fanget i en filterboble. Jeg mener det er skremmende og ikke få all informasjonen man trenger for å danne et helhetlig bilde. Ved å hele tiden bare bli presentert den siden av saken du mener er riktig, kan det bli enklere for folk å utvikle ekstreme meninger. Hva skjer med de sinte mennene som dag inn og dag ut sitter å propper hode fult av hatefulle ytringer? Som ikke får opp virkelighetens side av saken? Filterboblen gjør at de ikke blir eksponert for informasjon som kan utvide eller utfordre deres syn. Vi lever rett og slett i en filterboble.

Kilder

https://snl.no/filterboble

https://ndla.no/nb/subject:14/topic:1:185588/topic:1:185591/resource:1:72573?filters=urn:filter:94dfe81f-9e11-45fc-ab5a-fba63784d48e

https://www.krokan.com/arne/

Bilder: https://www.pexels.com

Youtubeklipp: https://youtu.be/knweDaGhDzw , https://youtu.be/KmkzyMKh2V0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Én tanke om “Vi lever i en filterboble”